Design biologicky aktivních molekul pro farmacii

Vedení

Abstrakt

Malé molekuly mohou vykazovat biologickou aktivitu s různými enzymy jako substráty nebo jako inhibitory. Vzhledem k jejich velkému počtu (10³³) není možné tyto molekuly syntetizovat a experimentálně otestovat všechny. Současně i samotné experimentální testování je doprovázeno velmi nízkou mírou úspěšnosti. Přesto je znalost struktury malých molekul schopných specifické vazby do enzymů důležitá pro návrh nových léčiv nebo pro využití enzymů jako biokatalyzátorů. V rámci této práce budou identifikovány malé molekuly s potenciálem dobré vazby do enzymů podílejících se na patogenezi nebo enzymů využitelných v biotechnologiích. K tomuto účelu bude využit virtuální „screening“ založený na molekulovém dokování a dále molekulová či kvantová mechanika k upřesnění vazebných afinit vybraných molekul. Nalezené molekuly budou ve spolupráci s Ústavem chemie připraveny a jejich biologická aktivita experimentálně ověřena. Student bude nejprve zaškolen do principů a metod počítačového modelování a následně bude aplikovat tyto metody při vlastní výzkumné práci. Časově náročné výpočty budou prováděny v Superpočítačovém centru. Projekt je řešen ve spolupráci s biotechnologickou společností BRAIN.

Design biologicky aktivních molekul pro farmaciiDesign biologicky aktivních molekul pro farmacii

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reference

Financování

Projekt je podporován grantem Ministerstva školství České republiky.

Congratulations to Sabina on her BA Degree
Laboratory Technician in Molecular Biology Needed
Prof. Damborsky Member of EAB of PEDS Journal
Open Position: IT Specialist
Dan Tawfik to Present in Brno
Hanka’s and Martin’s Amazing Success at SOC
Warm Welcome to Ester