Mikrofluidika – Laboratoř na čipu v biomedicínském výzkumu

Vedení

Abstrakt

Miniaturizace a automatizace jsou klíčové trendy moderních experimentálních metod v přírodních vědách a biomedicíně. Mikrofluidika umožňuje manipulaci velmi malých objemů roztoků (nanolitry až femtolitry) v mikroprostředí kanálků o rozměrech desítek mikrometrů, tj. šířkou lidského vlasu. Tyto miniaturizované laboratorní systémy – laboratoře na čipu – umožňují provádět obrovské množství experimentů v krátkém čase. Laboratoře na čipu jsou základem moderních technologií „Next Generation“ sekvencování nebo „Single Molecule“ diagnostika. Projekt bude orientován na vývoj a optimalizaci mikrofluidních systémů pro rychlou charakterizaci izolovaných biomolekul a mikroorganismů. Vyvinuté systémy budou uplatněny při výzkumu nových postupů v proteinovém a metabolickém inženýrství, při hodnocení a řízení in vivo evoluce a pro vysoce výkonnou charakterizaci nových proteinů z genomových databázích. Student bude zaškolen v základních technikách designu a výroby mikrofluidních čipů a následně bude aplikovat tyto metody pro vývoj vlastní mikrofluidní technologie. Specifické postupy výroby mikrofluidních čipů budou realizovány v super-čistých laboratořích na Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky. Projekt bude řešen ve spolupráci s pracovišti na Universitě v Cambridge a polytechnice ETH v Curychu.

Mikrofluidika – Laboratoř na čipu v biomedicínském výzkumuMikrofluidika – Laboratoř na čipu v biomedicínském výzkumu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reference

Financování

Projekt je podporován granty Evropské unie a Ministerstva školství České republiky.

Congratulations to Sabina on her BA Degree
Laboratory Technician in Molecular Biology Needed
Prof. Damborsky Member of EAB of PEDS Journal
Open Position: IT Specialist
Dan Tawfik to Present in Brno
Hanka’s and Martin’s Amazing Success at SOC
Warm Welcome to Ester