Počítačový design stabilních proteinů pro biomedicínu

Vedení

Abstrakt

Stabilita je klíčová vlastnost proteinů určující jejich použitelnost jako biokatalyzátory, diagnostické sondy nebo nanomateriály. Stabilitu proteinu lze zvýšit metodami proteinového inženýrství, kde se časově i finančně efektivním řešením ukazují metody racionálního designu navrhující mutace s použitím počítačů. V rámci této práce budou navrženy mutantní proteiny s vylepšenou termostabilitou, zvýšenou stabilitou vůči detergentům a zároveň zachovanou biologickou funkcí. K designu mutací budou využity následující postupy: (i) předpověď struktury mutanta, (ii) molekulová dynamika a (iii) bioinformatická analýza. Navržené proteiny budou připraveny a biochemicky charakterizovány ve spolupráci s experimentálními týmy. Student bude nejprve zaškolen do principů a metod počítačového modelování a následně bude aplikovat tyto metody při vlastní výzkumné práci. Časově náročné výpočty budou prováděny v Superpočítačovém centru. Vylepšené enzymy mohou být využity v praktických aplikacích vyvíjených ve spolupráci s Mezinárodním centrem klinického výzkumu ICRC a biotechnologickou společností Enantis.

Počítačový design stabilních proteinů pro biomedicínuPočítačový design stabilních proteinů pro biomedicínu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reference

Financování

Projekt je podporován grantem Ministerstva školství české republiky a Evropské unie.

New Version of CAVER PyMOL Plugin
New Website of SinFonia Project
Congratulations to Katka on her BA’s Degree
Hanka’s Success at a Student Conference
KinTek Workshop First Time in Europe
Open Postdoctoral Position: Protein Structural Biologist
Pavel Vanacek and Antonin Kunka Awarded by Dean