IV. LETNÍ ŠKOLA PROTEINOVÉHO INŽENÝRSTVÍ

26. – 30. června 2016 v Brně


Proteinové inženýrství je moderní vědní disciplína studující souvislosti mezi strukturou a funkcí proteinů.
Cílem je poznání fungování molekulárních strojů a konstrukce proteinů pro biomedicínu a biotechnologie.

Letní škola proteinového inženýrství

Témata:

Prohledávání bioinformatických databází • Počítačový design biomolekul • Konstrukce mutantů metodami
molekulární biologie • Strukturní a biofyzikální měření vlastností proteinů