Gregor Johann Mendel

Společná aktivita Biologického ústavu Lékařské fakulty a Ústavu experimentální biologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity a Interní hematoonkologické kliniky Lékařské fakulty podpořené projektem
OP VK CZ.1.07⁄2.3.00⁄09.0186