Mikrofluidika – Laboratoř na čipu v biomedicínském výzkumu

Vedení

Abstrakt

Miniaturizace a automatizace jsou klíčové trendy moderních experimentálních metod v přírodních vědách a biomedicíně. Mikrofluidika umožňuje manipulaci velmi malých objemů roztoků (nanolitry až femtolitry) v mikroprostředí kanálků o rozměrech desítek mikrometrů, tj. šířkou lidského vlasu. Tyto miniaturizované laboratorní systémy – laboratoře na čipu – umožňují provádět obrovské množství experimentů v krátkém čase. Laboratoře na čipu jsou základem moderních technologií „Next Generation“ sekvencování nebo „Single Molecule“ diagnostika. Projekt bude orientován na vývoj a optimalizaci mikrofluidních systémů pro rychlou charakterizaci izolovaných biomolekul a mikroorganismů. Vyvinuté systémy budou uplatněny při výzkumu nových postupů v proteinovém a metabolickém inženýrství, při hodnocení a řízení in vivo evoluce a pro vysoce výkonnou charakterizaci nových proteinů z genomových databázích. Student bude zaškolen v základních technikách designu a výroby mikrofluidních čipů a následně bude aplikovat tyto metody pro vývoj vlastní mikrofluidní technologie. Specifické postupy výroby mikrofluidních čipů budou realizovány v super-čistých laboratořích na Ústavu přístrojové techniky Akademie věd České republiky. Projekt bude řešen ve spolupráci s pracovišti na Universitě v Cambridge a polytechnice ETH v Curychu.

Mikrofluidika – Laboratoř na čipu v biomedicínském výzkumuMikrofluidika – Laboratoř na čipu v biomedicínském výzkumu

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reference

Financování

Projekt je podporován granty Evropské unie a Ministerstva školství České republiky.

COURSE: Computational Approaches and In Silico Enzyme Library Design for Applied Biocatalysis
Jan, Petr and Martin Awarded at SOC
Pavel’s Success at State Exam
LL Hosting R4B General Assembly
How LL Research Focus Fits the Big Issues in Medicine
Open Postdoctoral Position: Protein Structural Biologist
Martin Marek’s Success in GAMU Project