Strukturní analýza proteinů metodami rentgenové a neutronové krystalografie

Vedení

Abstrakt

Proteiny jsou základními strukturními a funkčními jednotkami všech živých buněk. Znalost struktury vede k pochopení funkce proteinů umožňující jejich následnou modifikaci metodami proteinového inženýrství. Nejpoužívanější metodou strukturní analýzy proteinů je rentgenová krystalografie, která využívá difrakce rentgenového záření na krystalech. Rentgenová krystalografie se často kombinuje s neutronovou krystalografií, popisující úlohu vodíků vody, vodíkové interakce aminokyselin a protonace aminokyselinových zbytků v aktivním místě enzymu. Základním požadavkem krystalografie je vedle přípravy dostatečného množství vysoce čistého proteinu, příprava velkých monokrystalů. Projekt bude zaměřen na metody exprese a purifikace deuterovaných proteinů a krystalizace proteinů pro rentgenovou a neutronovou krystalografii. Jedním z ambiciózních cílů projektu bude příprava krystalových roztoků pro femtosekundovou rentgenovou krystalografii, která umožňuje studovat enzymové reakce přímo v krystalových strukturách. Proteiny budou krystalovány v přítomnosti substrátů a jejich struktury budou řešeny rentgenovou a neutronovou krystalografií s cílem pochopit strukturně-funkční souvislosti. Projekt bude řešen ve spolupráci s pracovišti Institutu de Biologie Structurale v Grenoble, Synchrotronu Diamond v Oxfordshire a Laboratoří strukturní chemie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

 

Strukturní analýza proteinů metodami rentgenové a neutronové krystalografie

 

Reference

Financování

Projekt je podporován grantem Ministerstva školství České republiky a Grantovou agenturou České republiky.

ELIXIR CZ annual conference 15 – 16 Nov, 2017
New video explaining the goals of Rafts4Biotech EU project
Invitation to a presentation by Synthetic Genomics
Andrea Schenkmayerova received a grant to attend an EMBO Practical Course
Open Postdoc Position: Protein Engineering
FireProt in MUNI
Jan Stourac won Dean’s Award