Strukturní analýza proteinů metodami rentgenové a neutronové krystalografie

Vedení

Abstrakt

Proteiny jsou základními strukturními a funkčními jednotkami všech živých buněk. Znalost struktury vede k pochopení funkce proteinů umožňující jejich následnou modifikaci metodami proteinového inženýrství. Nejpoužívanější metodou strukturní analýzy proteinů je rentgenová krystalografie, která využívá difrakce rentgenového záření na krystalech. Rentgenová krystalografie se často kombinuje s neutronovou krystalografií, popisující úlohu vodíků vody, vodíkové interakce aminokyselin a protonace aminokyselinových zbytků v aktivním místě enzymu. Základním požadavkem krystalografie je vedle přípravy dostatečného množství vysoce čistého proteinu, příprava velkých monokrystalů. Projekt bude zaměřen na metody exprese a purifikace deuterovaných proteinů a krystalizace proteinů pro rentgenovou a neutronovou krystalografii. Jedním z ambiciózních cílů projektu bude příprava krystalových roztoků pro femtosekundovou rentgenovou krystalografii, která umožňuje studovat enzymové reakce přímo v krystalových strukturách. Proteiny budou krystalovány v přítomnosti substrátů a jejich struktury budou řešeny rentgenovou a neutronovou krystalografií s cílem pochopit strukturně-funkční souvislosti. Projekt bude řešen ve spolupráci s pracovišti Institutu de Biologie Structurale v Grenoble, Synchrotronu Diamond v Oxfordshire a Laboratoří strukturní chemie na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích.

 

Strukturní analýza proteinů metodami rentgenové a neutronové krystalografie

 

Reference

Financování

Projekt je podporován grantem Ministerstva školství České republiky a Grantovou agenturou České republiky.

COURSE: Computational Approaches and In Silico Enzyme Library Design for Applied Biocatalysis
Jan, Petr and Martin Awarded at SOC
Pavel’s Success at State Exam
LL Hosting R4B General Assembly
How LL Research Focus Fits the Big Issues in Medicine
Open Postdoctoral Position: Protein Structural Biologist
Martin Marek’s Success in GAMU Project