Informace


Letní škola je určena studentům středních a vysokých škol se zájmem o biologii, biochemii, bioinformatiku, biomedicínu a biotechnologii.

Program školy je sestaven z teoretických úvodů a laboratorních cvičení. Studenti si osvojí základní teoretické principy používané v proteinovém inženýrství a na praktických úlohách si vyzkouší počítačový design, konstrukci a charakterizaci proteinů. Výuka bude probíhat v nových laboratořích Univerzitního kampusu Bohunice.

Lektory budou členové Loschmidtových laboratoří - držitelé prestižního ocenění EMBO-HHMI udělovaného Evropskou molekulárně biologickou organizací. Absolventi letní školy obdrží oficiální certifikát a studijní kredity (Bi9280).