Header Image

Jiří Damborský

počítačový design

prof. Mgr. Jiří Damborský, Dr.

Absolvent mikrobiologie; 24 let zkušeností s proteinovým inženýrstvím; specialista na racionální design proteinů; spoluautor 200 publikací, 18 kapitol v knihách a 6 mezinárodních patentů; spoluzakladatel Centra biokatalýzy a biotransformací, biotechnologické spin-off Enantis a IT spin-off CaverSoft; výuka na MU – Bioinformatika, Strukturní biochemie, Proteinový design a inženýrství.