Header Image

Radka Chaloupková

charakterizace proteinů

Mgr. Radka Chaloupková, Ph.D.

Absolventka fyzikální chemie a biochemie; 14 let zkušeností s proteinovým inženýrstvím a modifikací enzymů nekonvenčními solventy; specialistka na studium struktury, stability a konformačních změn proteinů s využitím různých biofyzikálních technik, rovnovážné kinetiky enzymů a na termodynamické analýzy kinetiky a enantioselektivity enzymů; spoluautorka 49 publikací, 4 kapitol v knihách a 1 mezinárodního patentu; výuka na MU – Proteinové inženýrství a Letní škola proteinového inženýrství.