Header Image

David Bednář

bioinformatika

Mgr. David Bednář, Ph.D.

Absolvent biofyziky; 10 let zkušeností s počítačovým modelováním; specialista na použití molekulárního dockingu, molekulové dynamiky, kvantové mechaniky a multirozměrné statistiky ke studiu strukturně-funkčních vztahů proteinů a jejich design; spoluautor 14 publikací, 2 kapitol v knize a 1 mezinárodního patentu; výuka na MU – Proteinový design a inženýrství, Biofyzikální chemie, Strukturní biologie.