Header Image

Martin Marek

Biomolekulární analýzy

Ing. RNDr. Martin Marek, Ph.D

Absolvent molekulární biologie a virologie; 13 let zkušeností v oblasti molekulární a strukturní biologie (proteinová krystalografie), specialista na produkci a purifikaci rekombinantních proteinů a proteinových komplexů, strukturní analýza protein-ligand komplexů, biofyzikální analýza biomolekulárních interakcí; spoluautor 34 publikací, 4 kapitol v knihách a 1 mezinárodního patentu.