Header Image

Petr Beneš

konstrukce proteinů

doc. Mgr. Petr Beneš, Ph.D.

Absolvent molekulární biologie a genetiky; 20 let zkušeností s molekulární a buněčnou biologií; specialista na analýzu nukleových kyselin, genové manipulace, studium funkce genů a buněčné signalizace; spoluautor 35 publikací; výuka na MU – Metody molekulární biologie, Genové inženýrství.